Univer Bazsarózsa Asszonykórus Univer Tánczos Péter Együttes Univer Bács-Kun Dalárda
Felhasználási feltételek

Azzal, hogy belépett a tanczospeter.hu webhelyre (továbbiakban "weboldal"), kötelező jelleggel elfogadja az adatvédelmi és jogi feltételeinket. Amennyiben jelen feltételekben rögzítettekkel nem ért egyet, úgy a honlapot nem látogathatja. A feltételeket akkor is elfogadja, ha az egyesületet nem ismeri, őket nem támogatja, valamint semmilyen kapcsolatban sem áll velük.
A weboldalakon, és a szerverre linkelt minden egyéb aloldalon (pl. vendégkönyv, médiatár stb. a továbbiakban együttesen "lap") található tartalom az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület (továbbiakban "laptulajdonos") szellemi tulajdona. Amennyiben a lapon ettől eltérő tartalom kerül fel, ott a szellemi jog tulajdonosát és a hozzájárulására utaló szöveget a laptulajdonos közzéteszi.
A laptulajdonos fenntart minden, a lap bármely részét érintő és bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolási és terjesztési jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát nemzetközi és hazai törvények védik. A lap kialakítása Jommla CMS rendszerrel történt, GNU/GPU licensz alá tartozó modulokat tartalmaz.

Az információ pontossága. A laptulajdonos pontos, jogilag megengedett és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő semmilyen kárért felelősséget nem vállal. Amennyiben az oldalunkon olyan információt talál, amely véleménye szerint sérti mások személyiségi jogait, kérünk küldjön Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát , hogy a jogsértés tényét ellenőrizzük és valós jogsértés esetén a jogsértést megszüntessük.

A felhasználó felelőssége. A laptulajdonos és az egyesület tagjai sem járulnak hozzá, hogy a honlapon található elérhetőségi információkat üzletszerzési célokra (így különösen kéretlen levél, hirdetések közzététele, adatbázisban letárolás, stb.) felhasználja. Az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület nem vállal felelősséget a lapjairól elérhető fájlok miatt bekövetkező károkért (vírus, stb.), azonban mindent elkövet, hogy a honlapról csak ellenőrzött és biztonságos tartalom legyen elérhető.
A laptulajdonos a felhasználók számára kommunikációs lehetőséget is biztosít, ennek módja pl. vendégkönyv stb. A Felhasználó kötelessége, hogy megnyilvánulásaiban a magyar jogszabályoknak, az internetes etikettnek és a bevált nemzetközi és hazai gyakorlatoknak megfeleljen. Nem közölhet valótlan és nem ellenőrzött információt, nem rágalmazhat, botrányt keltő vagy gyalázkodó hozzászólásokat nem eszközölhet, kerülnie kell az obszcén, vulgáris kifejezéseket, senkit nem kérhet és nem bátoríthat bűncselekmény elkövetésére. A laptulajdonos nem járul hozzó lapjain pornográf tartalmú (még ha a hatályos törvényi rendelkezések alapján jogosan elhelyezhető) anyagok (legyen az kép, szöveg, grafika vagy bármi más) közléséhez.

A szerzői jogok. Az oldalon elhelyezett hang- és videofájlok az egyesület saját vagy megbízott által készített, saját tulajdonú hang- illetve képanyagai, így a szerzői jog kizárólagos tulajdonosai vagy a felhasználásukra engedélyt kaptak. A laptulajdonos nem járul hozzá video- és hanganyagainak számítógépen történő letárolására, honlapján azt csak online elérhető formátumban teszi közzé.
A laptulajdonos előzetes és bizonyíthatóan tőle származó (pl. írásos) engedélye nélkül tilos a lap egészének vagy részének (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videoanyag, eljárás, stb.) feldolgozása és/vagy értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezen elmentheti és/vagy kinyomtathatja, de ez a jog sem jogosítja fel arra, hogy az így többszörözött részt továbbterjessze, adatbázisban letárolja, letölthetővé tegye vagy kereskedelmi forgalomba hozza.
Az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület lapjai teljes egészében - beleértve hirdetéseket, reklámokat, bannereket, stb. - együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Így azokból bármilyen részt kivágni, az így keletkező részt nyilvánossághoz újraközvetíteni nem lehet. Tilos továbbá a laptulajdonos előzetes és bizonyíthatóan tőle származó engedélye nélkül a lapot tükrözni (azaz a lap tartalmát más webhelyen elérhetővé tenni) még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A laptulajdonos követelheti a jogsértés megszüntetését, esetleges és igazolható kárának megtérítését.
A lapról híreket, információkat átvenni csak a lapra való egyértelmű hivatkozással lehet és csak azzal a feltétellel, hogy ha nem módosítja az átvett információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A magánéleti- és személyes adatok biztonsága. A laptulajdonos kijelenti, hogy a lapok látogatásakor a magánélet- és személyes adatok védelem érdekében semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem rendszerez. A lapok látogatásakor felhasználók IP címe vagy hostja a honlapot kiszolgáló szerveren rögzítésre kerül, azonban ezen adatgyűjtés csak statisztikai célokat szolgál és ellenkező hatósági megkeresésig senki számára ki nem adható. A laptulajdonos kijelenti azt is, hogy amennyiben a honlap használatából eredően bármilyen személyes adat birtokába jut (különösen a név, cím, e-mail cím, stb.), az csak az adatközlésnek megfelelő célra használja fel. Az egyesület biztosítja összes látogatóját, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik fél részére sem térítésért, sem térítésmentesen nem adja át. Azonban ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy amennyiben pl. vendégkönyvben személyes adatot tesz közzé, akkor a személyes adata bárki számára hozzáférhetővé válik, ezen közzétett adatokra adatkezelési irányelveinket alkalmazni nem tudjuk.
A honlapra való regisztrálás lehetőségét laptulajdonos fenntartja, a honlapra történő regisztrálást nem teszi elérhetővé.
Az egyesület hatósági megkeresésére korlátozásmentesen együttműködik a hatóságokkal adott személy személyazonosságának kiderítése érdekében és kijelenti, hogy hatósági megkeresés esetén honlapját fenntartó rendszergazdát is mentesíti a titoktartási kötelezettsége alól.

Cookies. A honlap bizonyos részei sütiket (cookies) használnak. Ezek olyan - személyes adatot nem tartalmazó - fájlok, melyeket a honlapunk küld a böngésző részére a célból, hogy későbbi látogatáskor azonosítani tudjuk. Ezen fájlok nem alkalmasak arra, hogy számítógépén kárt okozzanak, arról adatot gyűjtsenek stb. Ezek szövegfájlok, nem futtatható állományok. Amennyiben Ön mégsem szeretne sütiket fogadni, lehetősége van böngészőjében ezt letiltani, kérjük nézze meg böngészője súgófájlját! A lapok sütik fogadása nélkül is elérhetőek.

Statisztikai célok. Az egyesület lapjainak látogatásakor kizárólag statisztikai célokra az alábbi adatokat gyűjti be a kiszolgáló szerver: A látogató IP címe alapján azonosított ország, a használt böngésző típusa és verziója, operációs rendszer verziója, képernyő-beállítási tulajdonságok, különös tekintettel a felbontásra. Ezen adatokat anonim módszerrel, statisztikai célokra a kiszolgáló szerver összesíti. Az adatok elemzésével információt kapunk látogatóink szokásiról, ezáltal még élvezhetőbb, még jobban személyre szabott honlapot fejleszthetünk.

Külső hivatkozások. Az egyesület felhasználási feltételei és adatvédelmi elvei kizárólag a tanczospeter.hu domainre és az az alá tartozó aldomaineken tárolt tartalomra terjednek ki, azonban oldalunkon külső helyekre mutató hivatkozásokat is találhat. A laptulajdonos felhasználási feltételei és adatvédelmi elvei nem terjednek ki a külső hivatkozásokon elérhető webhelyekre és webtartalmakra, valamint a laptulajdonos nem is köteles a külső linkek tartalmát ellenőrizni, így azért felelősséggel sem tartozik.

Átdolgozások, javítások. A laptulajdonos bármikor, külön értesítés nélkül felülvizsgálhatja adatvédelmi- és felhasználási feltételeit. Amennyiben azokban változtatást eszközöl, a hivatalos közzététel helye ez a weboldal. A javított változat a közzétételtől hatályos, ezért javasoljuk, hogy időszakosan látogassa meg ezt az oldalt, hogy naprakész legyen adatvédelmi- és felhasználási feltételeinkben.

Ez a webhely a Joomla! támogatásával készült. A szoftver, és az alapértelmezés szerinti sablonok, melyeken fut, szerzői jogainak tulajdonosa az Open Source Matters. Minden egyéb tartalom és adat, beleértve a telepítés után felvitt adatokat és sablonokat, a megfelelő szerzői jogi tulajdonosok védelme alatt áll.

Amennyiben szeretné terjeszteni, másolni vagy módosítani a Joomlát, a GNU Általános Nyilvános Licenc feltételeinek betartásával teheti meg. Ha nem ismeri ezt a licencet, akkor olvassa el a 'How To Apply These Terms To Your Program' és a 'GNU General Public License FAQ' dokumentumot.

Minden jog fenntartva!
Copyright © 2008.
Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület