Univer Bazsarózsa Asszonykórus Univer Tánczos Péter Együttes Univer Bács-Kun Dalárda
Kálmán Lajos élete

Dr. Kálmán Lajos népzenekutató"Az ember, alkotásra, formálásra született...: mindig valami húzza a népzene adta öröm megélésére, azaz a gyönyörködtetés alkotó természetű felfokozására."
Végh Mihály, Katona József és Kodály Zoltán szülőföldjének népe már magáról írt rövid híreket Vikár Béla, Vásárhelyi Zoltán, Lajtha László és Halmos István kottafejein keresztül, de a legmélyrehatóbb és legszélesebb tudományos munkát Kálmán Lajos végezte. Fél évszázadon át kutatta-mentette a két folyam közti magyarság és Kunság dallamait, szövegeit, szokásait. Lelkes szervezője volt a kecskeméti népzenei találkozóknak. Nagy energiával vett részt a kóruskultúra felvirágoztatásában. Népzenekutató-pedagógus munkásságát a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 1993-ban Kecskemét Díszpolgárává választották. A csaknem 140 kottázott nDr. Kálmán Lajos emléktáblája Szabadszállásonépdalt tartalmazó gyűjteménye kórusvezetők, pedagógusok, zeneértők gazdag kincsesbányája. 2006 decemberében a Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége valamint külföldi mecénások által alapított poszthumusz díjat kapott.
Ez a vidék igen keveset árult el saját belső értékeiből. Kálmán Lajos remek, mélybe világító előadásai biztatóan sejtették az összegyűjtött anyag gazdagságát, nem csak jellegzetességeit. Végre a történelmi hagyomány is hozzáférhető lett, közkincsé vált, köszönet érte.
2000-ben az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület emléktáblát avattott Szabadszálláson, Dr. Kálmán Lajos szülőházánál halálának I. évfordulóján.

Emlékét tisztelettel őrizzük.

Népi motívum